VENUJME SA DEŤOM NAOZAJ – Nová koncepcia environmentálnej výchovy

VENUJME SA DEŤOM NAOZAJ – Nová koncepcia environmentálnej výchovy

VENUJME SA DEŤOM NAOZAJ

Biosférická rezervácia Poľana predstavuje novú koncepciu environmentálnej výchovy

 hráme sa – spoznávame – objavujeme – tvoríme – spolupracujeme – relaxujeme

 

Aké sme mali detstvo my a aké ho majú naše deti?

Rozumejú digitálnym technológiám, avšak strácajú kontakt s ľuďmi…

Učia sa naspamäť poučky, ale rozumejú im?

Odreté kolená a špinavé ruky poznajú len z obrázkov…

Čo s tým vieme urobiť…

 

VENOVAŤ SA IM

Biosférická rezervácia Poľana prichádza s novou koncepciou ponuky zážitkových programov environmentálnej výchovy pre deti a mládež. Nový spôsob systematickej environmentálnej výchovy je založený na ZÁŽITKU priamom kontakte detí a mladých ľudí s prírodou prostredníctvom neformálneho vzdelávania.

Cieľom environmentálnej výchovy Biosférickej rezervácie Poľana je šírenie posolstva: HARMÓNIA MEDZI ČLOVEKOM A PRÍRODOU.

Programy podporujú individuálnu i spoločnú prácu detí a mládeže v prírode, ktorá pozitívne pôsobí na ich zmysly, duševné zdravie, rozvíja emocionálnu inteligenciu a prepája ich so svetom prírody, a vedie tak k upevňovaniu si pozitívneho vzťahu k prírodným i ľudským hodnotám.

 

 HRA   VEDOMOSTI    SMIECH   POHYB   KOMUNIKÁCIA   PRIATEĽSTVO   RADOSŤ

 

Sú základné piliere zážitkových programov, na ktorých staviame. Deti a mládež spoznávajú svoje okolie, tradície, prírodné a kultúrne hodnoty v blízkosti svojho bydliska aj vo vzácnych lokalitách.

Ponuka zážitkových programov je realizovaná prostredníctvom registračného systému. Záujemca si môže vybrať z mnohých programov (napr. Príprava do hôr, Od zrniečka ku chlebíku, Cesta do hlbín Zeme, Malý stopár v prírode, Tajomstvá lúky, Bylinky liečiteľky, Opeľovače…)

Rezervačný systém s podrobným opisom programov bude prístupný od novembra na webovej adrese: https://chkopolana.sopsr.sk/rezervacia-2/

Ponúknime deťom i mládeži nové poznatky a príjemné zážitky – v ich rukách bude naša krajina o pár rokov.