VÍTANIE VTÁČÍCH POSLOV JARI

??Obdobie pred veľkonočnými sviatkami je už pravidelné spájané s monitoringom a krúžkovaním vtáčích druhov v Arboréte Borová hora. Uznávaní odborníci z Ústavu ekológie lesa spoločne so Správou CHKO Poľana za podpory Technickej univerzity vo Zvolene, ponúkajú prvé aprílové dni nahliadnutie do vtáčieho sveta, prostredníctvom praktickej ukážky odchytu spevavcov. Zážitkový program doplnený pútavými sprievodnými aktivitami, prináša nezabudnuteľné okamihy pre deti aj dospelých.
Vítaním vtáčích poslov jari si zároveň pripomíname Svetový deň vtáctva, ktorý sa 1. apríla traduje ešte z čias rakúsko-uhorskej monarchie.