Vodné vtáctvo v období zimy

Monitoring vodného vtáctva VN Dobrá Niva

Prechádzky popri vodnej hladine riek a jazier prinášajú práve v zimnom období neobvyklé zážitky a náhodné stretnutia s vtáčími druhmi, ktoré v období jari či leta vidíme len zriedkavo.  Bohatý brehový porast vo vegetačnom období totiž poskytuje dokonalé podmienky pre ich úkryt a nerušený lov. Január je preto ideálnym obdobím, kedy ornitológovia a ochranári vyzbrojení dobrou technikou, teplým oblečením a silnou trpezlivosťou vyrážajú na dlhé prechádzky pozdĺž vodných tokov, nádrží a jazier.

Tento rok sa uskutočnil už 56. ročník sčítavania vodného vtáctva. Podujatie má medzinárodný charakter s cieľom zistiť početnosť nehniezdnych populácií vodných a na vodu viazaných vtákov. V súčasnosti ide takmer o celosvetový program, do ktorého je zapojených vyše 140 krajín. Na Slovensku koordinuje sčítanie organizácia SOS/ Birdlife Slovensko aj v spolupráci so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR), správami národných parkov a Slovenským rybárskym zväzom (SRZ).