Vylepšujeme chovnú stanicu

V týchto dňoch sa usilovne pracuje na dobudovaní chovnej stanice, ktorá je určená pre zranené chránené živočíchy. V spolupráci so zamestnancami Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela a OZ PRO-NATURA sme vybudovali ďalšie voliéry a upravili okolie.