Vzdelávací program „Medveď hnedý“ je otestovaný

 

Správa CHKO Poľana v dňoch 27. – 28. 6. 2023 v areáli Masarykovho dvora na Pstruši poskytla ukážku nových vzdelávacích programov Biosférickej rezervácie Poľana. Program bol zameraný na pálčivú tému medveďa hnedého a jeho výskyt v kontexte človeka. Pri jeho tvorbe sa kládol dôraz, aby aktivity vychádzali z overených faktov. Nová koncepcia programov bola vytvorená na prvotnom sprostredkovaní silného zážitku, pomocou ktorého sa deti učia. Pilotný program si otestovali pedagógovia a žiaci základných škôl.

Dramaturgia programu preto vtiahla deti priamo do deja, v ktorom sa  gazda a medveď prekárajú. Aktivity podujatia sa tak stali čiastkovými scénami príbehu, v ktorých sa žiaci ocitli v koži medveďa hnedého a v živote človeka, ktorý sa s jeho častou prítomnosťou musí vysporiadať. Záverom programu bola krátka diskusia s účastníkmi, ktorí sa snažili hľadať riešenia na vzniknutý problém. Úlohou detí bolo pochopiť, že harmónia medzi človekom a prírodou musí byť zachovaná. V tom ich usmernila víla Poľana, ktorá v programe zohrávala nestrannú úlohu.