Žime Dňom Zeme počas 365 dní v roku

Dnes si celý svet pripomína dôležitosť  funkcie prírody a apeluje na jej záchranu a obnovu. Sme súčasťou živého a dynamického systému, kde má každý živý organizmus svoj význam a prispieva k životaschopnosti planéty. Jedine človek má schopnosť cielene využívať jej prírodné procesy a umelo ich ovplyvňovať bez akýchkoľvek usmernení. Stav našej planéty je kritický. Miera niektorých globálnych problémov je dokonca nenávratná. Všetko záleží na našich osobných nastaveniach a činoch, ktoré sú súčasťou našich životov.  Dodržiavanie opatrení, ako napríklad výber ekologického spôsobu dopravy, triedenie odpadov, nákup potravín bez obalov či miestnych produktov, šetrenie vody, návrat k pôde môže výrazne pomôcť niesť Zemi naše nároky a potreby. Skúsme sa preto zamyslieť nad našou ekologickou stopou. My sami  si vieme nastaviť vlastnú  „zelenú stratégiu“ životného štýlu. Žime tak, aby Deň Zeme bol pre nás 365 dní v roku.

Uvedený fotoalbum z územia biosférickej rezervácie Poľana,  je ukážkou udržateľného životného štýlu miestnych komunít.

 

 

 

Earth Day 2021