9. apríla 2020

Jedlá divokosť

Pestrosť a rôznorodosť rastlinstva v Podpoľaní odpradávna využívali naši predkovia nielen ako zdroj liečiv, ale aj ako prísady do receptúr […]
5. septembra 2019

Farebný krásavec s gréckymi koreňmi

Leto sa pomaly končí, ale pestrosť prírodných krás Poľany je stále bohatá. Po potulkách prírodou môžete na Poľane takmer v […]
8. augusta 2019

Neúnavný plavec – Vydra riečna (Lutra lutra)

  Vydra riečna – hravý a energický živočích, ktorý zbožňuje pohyb vo vode bol v minulosti redukovaný najmä lovom. Je špecialistom na […]
23. júla 2019

Elegancia v čiernobielom prevedení

Krásu kraja pod Poľanou  dotvára svojou príjemnou spoločnosťou aj hniezdiaci bocian biely. Síce nehýri pestrosťou farieb, či krásnym spevom jeho […]
17. júna 2019

Chránený areál Gavurky – magické miesto s majestátnymi obrami

CHA Gavurky s výmerou cca 68 ha bol vyhlásený na ochranu zachovaného dubového hája panónskeho charakteru s výskytom teplomilných – aj […]