Novinky

22. apríla 2021

Žime Dňom Zeme počas 365 dní v roku

Dnes si celý svet pripomína dôležitosť  funkcie prírody a apeluje na jej záchranu a obnovu. Sme súčasťou živého a dynamického […]
16. apríla 2021

Báťkova lipa – „Vartáš“ zo Šulekovho vrchu

Navštívte náš krátky príspevok a preneste sa s nami na Šulekov vrch nad Hriňovou. Na pahorku s výhľadom na roztrúsené podpolianske usadlosti […]
6. apríla 2021

Bocianí kvíz

V apríli k nám prilieta najviac sťahovavých vtákov. Každoročne  na Slovensko priletí približne 30 miliónov vtákov, z toho prevažná časť, […]
31. marca 2021

Jarný ťah žiab

17. marca 2021

Prekládka bocianieho hniezda

Prekládka bocianieho hniezda V obci Lieskovec v okrese Zvolen zahniezdil v roku 2020 párik bocianov bielych (Ciconia ciconia) a vychoval vo svojom hniezde jedno […]