“ERASMÁCI” V DOBROČSKOM PRALESE

NPR Dobročský prales

Žiaci ZŠ s MŠ Karola Rapoša v Brezne v máji privítali na svojej pôde kamarátov z Čiech, Poľska, Chorvátska a Cypru. Škola je zapojená do projektu Erasmus+, ktorý je zameraný na rozvíjanie environmentálnej gramotnosti. Heslom projektu je The Green Hearts – Zelené srdcia. Súčasťou pestrého programu bola aj exkurzia do Národnej prírodnej rezervácie Dobročský prales. Počas nej sa študenti dozvedeli zaujímavosti o histórii regiónu, ochrane národnej prírodnej rezervácie a jej výnimočnostiach a prvenstvách. Informácie o samotnom fungovaní pralesa a prestížnom medzinárodnom ocenení Európskym diplomom získali prostredníctom pútavého rozprávania odborných sprievodkýň zo Správy CHKO Poľana. Domácim a zahraničným „Erasmákom“ sa pralesná „divočina“ veľmi páčila. Ocenili úctyhodné dimenzie velikánov, ktoré tam rastú, aj príjemnú klímu pralesa.  Na záver sme si všetci oddýchli na lúčke pri Sedmáčiku a pokochali sa výhľadom na Poľanu. O svoje dojmy a pozdravy sa s nami podelili všetci zúčastnení, každý vo svojom rodnom jazyku. Pokúsite sa ich rozlúštiť? J