„ERASMÁCI“ V DOBROČSKOM PRALESE

Dňa 11.5.2022 Správa CHKO-BR Poľana realizovala v rámci Dní Natura 2000 podujatie s  názvom Deň v pralese. Išlo o exkurziu do NPR Dobročský prales pre žiakov ZŠ z Brezna, ktorá je zapojená do projektu Erasmus+ zameraného na rozvíjanie environmentálnej gramotnosti. Brány pralesa sa tak otvorili pre domácich aj  pre zahraničných študentov z Cypru, Poľska, Chorvátska a Českej republiky. Cieľom bolo poukázať na širokú biodiverzitu území  NATURA 2000  a ich jedinečnosť v rámci projektu IP LIFE NATURA 2000 SVK. Počas exkurzie sa študenti dozvedeli zaujímavosti o histórii regiónu, ochrane národnej prírodnej rezervácie a jej výnimočnostiach a prvenstvách. Informácie o samotnom fungovaní pralesa a prestížnom medzinárodnom ocenení Európskym diplomom získali prostredníctvom pútavého rozprávania odborných sprievodkýň zo Správy CHKO Poľana. Domácim a zahraničným „Erasmákom“ sa pralesná „divočina“ veľmi páčila. Ocenili úctyhodné dimenzie velikánov, ktoré tam rastú, aj príjemnú klímu pralesa.  Na záver sme si všetci oddýchli na lúčke pri Sedmáčiku a pokochali sa výhľadom na Poľanu. O svoje dojmy a pozdravy sa s nami podelili všetci zúčastnení, každý vo svojom rodnom jazyku.

 

Pokúsite sa ich rozlúštiť?

Projekt LIFE IP NATURA 2000 SVK (LIFE19 IPE/SK/000003) je financovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci programu LIFE a zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŽP SR.