V roku 2019 si pripomíname jubilejné 100. výročie štátnej ochrany prírody na Slovensku. Sériu osláv odštartoval dňa 16. 4. 2019 štátny tajomník ministerstva životného prostredia Boris Susko a generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody Martin Lakanda zasadením prvého zo 100 stromov – duba zimného v Hriňovej v územnej pôsobnosti Správy Chránenej krajinnej oblasti a Biosférickej rezervácie Poľana. V týchto dňoch sadia stromy aj ostatné Správy národných parkov a chránených krajinných oblastí. Okrem duba zimného sme zasadili na Podpoľaní ešte dve hrušky. Správa CHKO-BR Poľana ďakuje Mestu Hriňová, DFS Hviezdička, ZŠ s MŠ Školská s pani učiteľkou, Majkou Fabrikovou a fujerášovi Jankovi Cerovskému za sprievodný krásny program. Bolo nám cťou osláviť toto významné výročie v Biosférickej rezervácii Poľana.