21. ročník celoslovenského ekovýchovného progamu BOCIAN

21. ročník celoslovenského ekovýchovného progamu BOCIAN

Prichádza jar a s ňou očakávaný prílet a pozoruhodné rituály bociana bieleho (Ciconia ciconia).  Obdivuhodný život tohto chráneného živočícha vzbudzuje detskú zvedavosť a záujem malých pozorovateľov, ktorí sa každý rok prihlasujú so svojimi postrehmi do súťaže ekovýchovného programu Bocian. Štátna ochrana prírody SR preto spúšťa jeho novú výzvu. Správa CHKO Poľana preto oslovuje všetkých nadšencov tohto posla jari, aby sa zapojili do súťaže a pomohli  aj tento rok pri monitoringu hniezd a získavaní cenných poznatkov z jeho života.

AKO SA ZAPOJIŤ?

Staňte sa bádateľmi a pozorovateľmi, všímajte si všetky maličkosti, ktoré súvisia s príletom bocianov, prípravou hniezda, znáškou vajec, vyliahnutím mladých, ich prvé výlety z hniezda až po odlet bocianov.

Hniezdo môžete pozorovať kedykoľvek a akokoľvek často. Pozorujte priebeh hniezdenia bociana bieleho vo svojom blízkom okolí, pričom si zaznamenávajte významné udalosti na hniezde do ročnej evidenčnej karty hniezda, tzv. hniezdnej karty.

  • Do hniezdnej karty stručne zapisujte tie najzaujímavejšie postrehy z pozorovania diania na hniezde (prílet, párenie, znáška, liahnutie mláďat, kŕmenie a podobne).
  • Môžete si ľubovoľne viesť aj podrobnejšie denné záznamy [pozri príklad J. Chytilová 2020 pdf].
  • Súčasťou vašej elektronickej zásielky môžu byť okrem hniezdnej kartyaj podrobnejšie denné záznamy jednotlivých pozorovaní či pozorovateľov.
  • Ku hniezdnej karte môžete taktiež priložiť fotky alebo videá.

Čistú ako aj vzorovú hniezdnu kartu a príklad denného záznamu si môžete stiahnuť v Materiáloch na stiahnutie (na konci ).

Pred zapojením sa do sčítania hniezd a mláďat bociana bieleho na Slovensku využite Obrazový manuál spravodajcu bocianov bielych [pdf] kde nájdete odporúčania a metodické rady k pozorovaniu bocianov.

Celý text výzvy nájdete tu:

http://www.sopsr.sk/web/?cl=20874

Viac informácií o podmienkach zapojenia sa do súťaže získate tu:

http://www.sopsr.sk/web/?cl=93