BEAR FOOT Poľana – BEH V BEZPEČÍ A KRÁSE
?Šport a hory patria k sebe. Aj Podpoľanie si vychováva svojich bežcov, ktorí sa opäť stretnú 1️⃣2️⃣. 8️⃣. 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ na tradičnom podujatí BEAR FOOT POĽANA. Po registrácii medzi 7.30 – 9.30 súťažiaci štartujú spred Horského hotela Poľana v troch súťažných kategóriách: horský polmaratón, horská desiata, detský beh.
?Beh po stopách medveďov má tento rok pre Správu CHKO Poľana výnimočný význam. Práve v tento deň oslavuje CHKO Poľana 4️⃣2️⃣ rokov od svojho vyhlásenia. ?
?Podujatie s príznačným názvom podľa slov riaditeľky Správy CHKO Poľana bude zároveň kampaňou za bezpečný pohyb a šport na horách. Rovnako tak za nerušený a kvalitný život obyvateľov v predhorí Poľany, ktorých problém s výskytom medveďa hnedého výrazne limituje a znižuje ich kvalitu života. Apelujeme preto na kompetentných, aby robili všetko pre zaslúžené bezpečie a komfort miestnych obyvateľov.
?V rámci podujatia sa Správa CHKO bude snažiť zabezpečiť osvetu a prevenciu pri pobyte človeka na horách. Na trať a priebeh súťaže budú dohliadať na stanovištiach členovia dobrovoľnej stráže prírody, ktorí sú ochotní pomôcť a vytvoriť taj komfort súťažiacim.
?Rovnako sú pripravení pre náhodné otázky a podávanie informácií okolitým divákom a ďalšej verejnosti. Za kolektív správy sa súťaže zúčastní Vladimíra Fabriciusová. Svojím behom tak vyjadruje za tím správy spoločné stanovisko za dodržanie základného ľudského práva na bezpečnosť a voľný pohyb, a to nie len v prírode ale aj v kultúrnej človekom obývanej krajine, a za zachovanie biodiverzity v Biosférickej rezervácii Poľana.