NPR Hrončecký grúň, miesto kde ožívajú staré legendy

S poslednými teplými lúčmi sa príroda pomaly pripravuje na obdobie oddychu a pokoja. Práce pri manažmentoch nelesných biotopov a označovaní hraníc chránených území preto vrcholia. Tento týždeň sme venovali pozornosť Národnej prírodnej rezervácii Hrončecký grúň v katastrálnom území obce Hronec. Interiér pralesa je scénou obdobia stredovekých rytierov, kde zastal čas. Prebúdza ľudskú fantáziu o príbehoch bájnych stvorení, ktoré potajomky vykúkajú z lesných skrýš. Mohutné jedľovo bukové lesy majestátnych rozmerov, huby rôznych tvarov a farieb privádzajú myseľ do rozprávkovej krajiny. Zážitok umocňuje prebiehajúca jelenia ruja, ktorá sa ozýva mohutným lesom. Hrončecký grúň je určený hlavne pre vedeckovýskumné a náučné ciele. Jadro s výmerou 55 ha a vekom nad 100 rokov má po celom obvode ochranné pásmo, ktorého funkcia je tlmiť negatívne vplyvy činnosti človeka na samotnú rezerváciu, ktorá bola vyhlásená v roku 1964, aktualizovaná v roku 1993.

Územie je verejnosti neprístupné z dôvodu ochrany prírody.