BIOSFÉRICKÁ REZERVÁCIA POĽANA SPÚŠŤA DOTAZNÍK

BIOSFÉRICKÁ REZERVÁCIA POĽANA SPÚŠŤA DOTAZNÍK

Zisťovanie miery spokojnosti miestnych obyvateľov s kvalitou života a ich povedomie ?? o Biosférickej rezervácii Poľana sú dôležitými ukazovateľmi, ktoré pomáhajú pri ďalších krokoch rozvoja regiónu.
▶️ Preto spúšťame prieskum verejnej mienky pre obyvateľov žijúcich v mestách a obciach v Biosférickej rezervácii Poľana a jej blízkom okolí.
?Prieskum je súčasťou veľkého vedeckého projektu s názvom „Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií“.
Dotazníku síce treba venovať viac času, ale o to viac má pre nás cenu zlata. ??
Ďakujeme za váš názor a trpezlivosť.
?Dotazník môžete vyplniť na linku:
alebo stiahnuť do mobilu cez QR kód. ⬇️⬇️⬇️