Chránený areál Gavurky – magické miesto s majestátnymi obrami

Chránený areál Gavurky – magické miesto s majestátnymi obrami

CHA Gavurky s výmerou cca 68 ha bol vyhlásený na ochranu zachovaného dubového hája panónskeho charakteru s výskytom teplomilných – aj panónskych a mediteránnych druhov rastlín a živočíchov.  K vytvoreniu tohto chráneného územia významnou mierou prispel človek. Gavurky predstavujú zvyšok pôvodných dubových pasienkov, ktoré z nášho územia už takmer vymizli v dôsledku sukcesie a zmien hospodárenia.  Dnes sú Gavurky veľmi často navštevovanou lokalitou. Poskytujú priestor pre oddych a vzdelávanie. Viac o CHA Gavurky sa môžete dozvedieť aj z reportáže z relácie RTVS – Televíkend (od 17.00 min).

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14048