DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ BR POĽANA

S prichádzajúcim jesenným obdobím sa Biosférická rezervácia Poľana opäť prihovorila svojím partnerom a  obyvateľom regiónu. V príjemnom prostredí Poľany na chate Zálomská si partneri a pozvaní hostia spoločne pripomenuli aktuálne úspechy v manažovaní BR Poľana –  vznik o. z. Koordinačná rada Biosférickej rezervácie Poľana. V rámci programu sa tunajším ľuďom prihovorila aj riaditeľka divízie ekologických vied UNESCO Noeline Raondry Rakotoarisoa prostredníctvom silného odkazu, ktorý bol adresovaný priamo stakeholdrom a miestnym ľuďom z Podpoľania.

Jednotliví rečníci v doobednom programe predstavili funkcie biosférických rezervácií:

OCHRANA

LOGISTIKA

ROZVOJ

Príhovory hostí a silné vyznania Poľane jej obyvateľov zarezonovali v srdciach prítomných poslucháčov. Odzneli slová vďaky miestnym gazdom a ľuďom z regiónu, ktorí sa o Poľanu starajú svojou každodennou tvrdou prácou, zveľaďujú jej prírodné hodnoty a zachovávajú tradície. V rámci sprievodného programu zarezonovala najmä výstava fotografií  a pútavé sprievodné slovo Jána Slováka v téme medveď hnedý. Prítomných hostí pobavili a j vtipné karikatúry lesnícka Ľubomíra Juhása. Poľana spája ľudí aj v ťažkých časoch. Chráni, spája a vytvára malé zázraky.