Dobročský prales v skanzene

Okolie Čierneho Balogu je porastené hustými lesnými porastami. Život tunajších ľudí preto už v histórii súvisel najmä s prácou v okolitých lesoch. Tradíciu tohto kraja môžu dnes návštevníci obdivovať v Lesníckom skanzene vo Vydrove.

? Z úcty k vzácnym lesným ekosystémom venovali Lesy SR, š. p. , OZ Čierny Balog v rámci skanzenu čestné miesto expozícii Národnej prírodnej rezervácii Dobročský prales, ktorá sa nachádza v ich územnej pôsobnosti. Dobročský prales patrí k najstarším chráneným územiam, ktorého ochranu zabezpečili lesníci už viac ako pred 100 rokmi.
? Rada Európy v Štrasburgu v roku 1998 udelila vzácnemu chránenému územiu Európsky diplom. Rada Európy udeľuje Európsky diplom pre chránené územia od roku 1965. Územie musí spĺňať dve základné kritériá: mimoriadne prírodné hodnoty (biologická a krajinná rozmanitosť) a príkladnú starostlivosť o územie.
? Nakoľko územie reprezentuje cenný a zároveň krehký ekosystém, vstup do pralesa je pre verejnosť zakázaný. Vysoká návštevnosť by mohla ohroziť procesy, ktoré prebiehajú vo vzácnom ekosystéme, ktorý je živou učebnicou lesného hospodárenia. Expozícia o pralese priamo v skanzene ponúka interpretáciu jeho hodnôt formou náučných interaktívnych prvkov a poskytne návštevníkovi obraz o dôvodoch jeho prísnej ochrany.
? V roku 2013, pri príležitosti 100. výročia vyhlásenia NPR Dobročský prales, bolo v skanzene odhalené torzo slávnej „Dobročskej jedle“, ktorej autorom je mladý umelec Martin Hudáček z Telgártu. Torzo dopĺňajú informačné panely, kde sa návštevníci môžu dozvedieť viac o výnimočných dimenziách tejto európskej rekordérky (výška 56 m, priemer kmeňa 193 cm, objem dreva 54,9 m3, váha 38 ton, vek asi 500 rokov). Patrila medzi najmohutnejšie v Európe.
? V rámci stanovišťa venovaného pralesu tento rok v skanzene pribudol takmer rozprávkový „zelený altánok“ so zatrávnenou strechou. Interiér altánku bude čoskoro vybavený lavičkami, zaujímavými fotografiami a textami zo „života“ Dobročského pralesa. Obsahová náplň, ktorá spríjemní návštevníkom chvíle oddychu a obohatí ich o nové poznatky o pralese, v altánku sa momentálne pripravuje. Veríme však, že už v novej sezóne sa návštevníci skanzenu na vynovenom stanovišti ponoria do tajov a zákutí vzácneho chráneného územia, ktoré bolo vyhlásené ešte za čias Rakúsko-Uhorskej monarchie (r. 1913).
? Chceli by sme sa touto cestou veľmi pekne poďakovať Lesom SR, š. p., OZ Čierny Balog, ktorý výstavbu altánku s krásnym logom Európskeho diplomu zrealizovali v spolupráci s autorkou loga Magdalénou Jančurovou. Mimoriadne si ceníme a s úctou prihliadame na dlhoročnú spoluprácu, vďaka ktorej sa nám spoločne darí napĺňať ciele ochrany územia a jeho propagácie v súlade s podmienkami a odporúčaniami Rady Európy. Dôkazom je obhájenie udelenia Európskeho diplomu v roku 2018 na ďalších 10 rokov.