V dňoch 3. – 7. 6. 2024 nemecké mesto Lutherstadt Wittenberg hostilo zástupcov biosférických rezervácií Európy, Severnej Ameriky a Kanady. Na medzinárodnom podujatí EUROMAB 2024 nechýbala ani Biosférická rezervácia Poľana. Témou bola klimatická zmena.

Súčasťou bohatého programu boli skúsenosťami nabité workshopy. Spoločne s kolegami z iných biosférických rezervácií sme diskutovali o:

  • posilňovaní povedomia o biosférických rezerváciách
  • vzdelávaní v školách a škôlkach v súvislosti so zmenou klímy
  • partnerstvách biosférických rezervácií so vzdelávacími inštitúciami
  • serióznych hrách o biosférických rezerváciách
  • protipovodňových opatreniach v krajine
  • hľadaní rovnováhy medzi ochranou prírody, zachovávaním pamiatok UNESCO a aktivitami človeka

Spoločne sme pripravili odkaz EUROMABu 2024 pre celosvetové stretnutie biosférických rezervácií, ktoré sa bude konať v roku 2025 v Číne.