ČO JE V NAŠICH ŠIŠKÁCH

Poľana potrebuje mladých hrdinov, ktorí sa stanú vzorom svojim rovesníkom.

Obdobie fašiangov Správa CHKO Poľana využila na stretnutie s mladými ľuďmi zo stredných a vysokých škôl, ktorých pozvala 8. februára 2023 do priestorov svojho Ekocentra. Cieľom workshopu s názvom SPOZNAJME SA! bolo vyformovať mládežnícku skupinu, ktorá bude aktívne pracovať na praktických činoch určených pre svojich rovesníkov.

Študenti Spojenej školy v Detve, Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici, Gymnázia Ľ. Štúra vo Zvolene a Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vytvorili správny pracovný tím, ktorý pracoval na úvodnej diagnostike potrieb mladých. Skupina sa zaoberala snami, potrebami, koníčkami, či prekážkami, ktoré im bránia mladým v ich ambíciách. Po spoločných diskusiách splnili svoj prvý spoločný cieľ a vytvorili dotazník určený na prieskum postojov mladých z Biosférickej rezervácii Poľana.

Workshop je prvou časťou zo štvordielnej série interaktívnych seminárov zameraných na mladých ľudí, prebiehajúcich od februára do mája tohto roka. Záver workshopov bude prebiehať usporiadaním Burzy nápadov pre učiteľov, kde študenti predstavia svoje vlastné nápady na enviro programy, kampane či exurzie v Biosférickej rezervácii Poľana.

“Miesenie cesta” s mládežou sa uskutočňuje aj prostredníctvom projektu IP LIFE NATURA 2000, ktorý prispieva k tvorbe environmentálnych programov prostredníctvom nápadov a participácie mladých.

Správa CHKO Poľana v rámci cieľov svojej Koncepcie environmentálnej výchovy pristupuje k práci s mládežou inovatívnym spôsobom. V prvom rade sa snaží vytvoriť s mladými rovnocenné partnerstvo, ktoré im pomôže  vnímať zodpovednosť, cibriť argumentáciu a podporí mládežnícku iniciatívu.

Sme radi, že študenti prijali naše pozvanie. Vážime si ich bezprostrednosť a naše prijatie dospelých v ich svete.  Rovnako sa tešíme ich aktívnemu záujmu viesť spoločný dialóg.