Medzinárodný deň lesov a poézie

MEDZINÁRODNÝ DEŇ LESOV A POÉZIE
? Nemôže byť náhodou, že les a poézia slávia svoj medzinárodný sviatok v jeden deň. ????
? Lesy i poézia majú veľa spoločného. Sú balzamom na dušu. Sú hodnotami nemerateľného úžitku, večnou inšpiráciou, priestorom nevyčerpateľného pokoja a mieru, otvárajú brány fantázie, odkrývajú neopakovateľné obrazy, predstavy, pocity …
? LES robí z obyčajných ľudí UMELCOV a BÁSNIKOV.