ODBORNÁ PRAX VO ŠVAJČIARSKU – PONUKA PRE MLADÝCH

ODBORNÁ PRAX VO ŠVAJČIARSKU – PONUKA PRE MLADÝCH

Švajčiarsko – slovenské združenie cestovného ruchu v Banskej Bystrici, podobne ako po minulé roky, organizuje pre mladých ľudí zo Slovenska vo veku od 18 do 26 rokov odbornú prax v zariadeniach cestovného ruchu vo Švajčiarsku.

Odborná prax sa uskutoční v termíne od 10. decembra 2023 do 9. apríla 2024. Výberové konanie pre záujemcov sa uskutoční v druhej polovici septembra 2023 v Banskej Bystrici. Presné miesto a čas  prihláseným študentom včas oznámime zaslaním pozvánky s pokynmi týkajúcimi sa výberového konania.

Keďže Švajčiarsko patrí medzi krajiny, kde ochrana prírody patrí medzi jeho priority, predpokladáme, že by to mohla byť vhodná príležitosť pre Vašich mladých pracovníkov, alebo deti a vnukov Vašich spolupracovníkov spoznať túto vyspelú krajinu cestovného ruchu s relatívne nedotknutou prírodou formou odbornej praxe, ktorá im nielenže umožní spoznávať krajinu, ale aj nadviazať nové kontakty s mladými ľuďmi z viacerých krajín a zarobiť si finančné prostriedky.

 

Ďalšie potrebné informácie nájdu záujemci aj na web. stránke združenia: www.swiss-slovaktourism.sk.