Výnimočný komplex zamokrených Hradných lúk za obcou Dúbravy je využívaný predovšetkým na poľnohospodárske účely. Obhospodarovanie tejto lokality kosením, sa tak zachováva unikátna botanická rozmanitosť úpätia Poľany. Hradné lúky sú pretkávané niekoľkými menšími tokmi, ktoré sú priechodné len vďaka plytkým brodom.  Už dávnejšie sa preto plánovalo vytvoriť premostenie, ktoré by poskytlo komfortný a bezpečný prechod cez vodu.

Vďaka silnej podpore miestnych bol nápad šikovne zrealizovaný. V priebehu marca sa  na Hradných lúkach vytvorili dva drevené mostíky.

Chceme  preto  poďakovať za ústretovosť  lokálnych stakeholdrov, ktorí neváhajú nezištne pomôcť pri skvalitňovaní služieb územia aj prostredníctvom malých, ale výnimočných projektov. Vážime si každú pozoronosť, ktorou je Biosférická rezervácia Poľana obdarená tunajšími obyvateľmi.