Starostlivosť o rieku Slatina

Rieka Slatina a jej brehy patria medzi tie najmalebnejšie zákutia stredného Slovenska. Jej zachovalé meadre sú v dnešnej dobe napriamovania  tokov výnimočné a z hľadiska zachovávania biodiverzity a prudkých záplav nadmieru žiadúce. Rieka strednohorského charakteru s bohatým brehovým porastom návštevníkov zavedie do dediny Slatinka. Slatina pramení na Poľane a s dĺžkou toku 55,2 km. Slatina pramení vo Veporských vrchoch na juhozápadnom svahu vrchu Pätina v nadmorskej výške približne 930 m n. m., na katastrálnom území mesta Hriňová, severozápadne od osady Vrchslatina. Preteká popod PP Pyramída, ktorá poskytuje výhľady na malebné údolie rieky.

Brehy rieky však vyžadujú pravidelné udržiavanie a čistenie od odpadu. Vďaka mladým odhodlanými dobrovoľníkom sa túto jar pri príležitosti Dňa Zeme podarilo vyčistiť úsek medzi VN Môťová a dedinou Slatinka. Podujatie tak potvrdilo spoluprácu viacerých štátnych a neštátnych organizácií: Správy CHKO-BR Poľana, Združenia Slatinka, Slovenského skautingu a O. Z. Ochrancovia Bakovej jamy, ktoré v zmysle ochrany tohto mimoriadne cenného údolia spoločne našli prienik záujmov .