Botanický monitoring zo zahraničnými expertmi v roku 2022 na Území európskeho významu Hradné lúky za obcou Dúbravy. Lokalita je jedným z predmetných území projektu IP LIFE NATURA 2000.