VYHLÁSENIE VÍŤAZOV – „Život v pralese“

VYHLÁSENIE VÍŤAZOV – „Život v pralese“

Cena verejnosti: Zuzana Laššáková 7 r. - ZUŠ Hriňová

A je to tu! Vyhlasujeme víťazov výzvy „Život v pralese“

Na výzvu zareagovalo 61 žiakov zo 6 ZUŠ (ZUŠ Hriňová, ZUŠ Očová, ZUŠ Nádvorná Zvolen, Súkromná ZUŠ QUO VADIS, Súkromná ZUŠ Zacharová, ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica). Potešil nás záujem detí o túto tému aj jej zaujímavé stvárnenie s použitím rôznych techník ako napríklad koláž, pastel či grafika. Práce hodnotila odborná porota, ktorá určila víťazov v kategóriách: 1. stupeň a 2. stupeň. Taktiež vybrala 20 prác, ktoré sa na facebookovej stránke Poľana Biosphere Reserve  uchádzali o cenu verejnosti.

 

Výsledky hodnotenia sú nasledovné:

 

Kategória – 1. stupeň

1. miesto – Ronald Čeman, 9 rokov, ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica

2. miesto – Martin Krnáč, 10 rokov, ZUŠ Hriňová

3. miesto – Sofia Červenková, 7 rokov, ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica

 

Kategória – 2. stupeň

1. miesto – Veronika Dvořáčková, 12 rokov, ZUŠ Nádvorná, Zvolen

2. miesto – Šarlota Karolína Majerčáková, 11 rokov, ZUŠ Očová

3. miesto – Janka Markechová, 12 rokov, ZUŠ Nádvorná, Zvolen

Víťazom s radosťou gratulujeme!