XXVIII. ROČNÍK STRETNUTIA SENIOROV ŠTÁTNEJ OCHRANY PRÍRODY SR

XXVIII. ROČNÍK STRETNUTIA SENIOROV ŠTÁTNEJ OCHRANY PRÍRODY SR

🟡 Slnečné jesenné obdobie pokračuje v znamení ďalších stretnutí na Poľane. 5. – 6. 10. 2023 sa na Chate pod Hrbom konal XXVIII. Ročník Stretnutia seniorov Štátnej ochrany prírody SR. Od roku 2008 stretnutia seniorov organizuje Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva. Sme radi, že práve Poľana sa stala miestom stretnutia uznávaných osobnosti, ktoré sa pričinili o ochranu prírody na Slovensku. Jej pôvab si mohli účastníci vychutnať pri výstupe na kótu Hrb, ktorá je geografickým stredom Slovenska.
🟠K múdrosti, odbornosti a skúsenostiam tejto generácie by mali bezpochyby prihliadať mladí a zanietení ochrancovia prírody. Nové prístupy a trendy by sa mali stavať na pevne uchopených základoch a skúsenosti starších kolegov.
🟡 ĎAKUJEME za odovzdávanie vašej odbornej praxe a celoživotný prínos.💚🤝