ZIMNÁ KRAJINA NA POHĽAD(NICU)- SÚŤAŽ

ZIMNÁ KRAJINA NA POHĽAD(NICU)- SÚŤAŽ

Štátna ochrana prírody SR v spolupráci so Stredoslovenskou galériou pripravila pre študentov od 15 – 26 rokov navštevujúcich ZUŠ, stredné a vysoké školy a záujmové krúžky grafickú súťaž pod názvom ZIMNÁ KRAJINA NA POHĽAD(NICU). Výherný grafický návrh so zimnou tematikou sa stane motívom vianočnej pohľadnice pre Štátnu ochranu prírody SR a poputuje Slovenskom skrz chránené územia. Traja víťazi získajú ceny od ŠOP SR a jeden výherca získa špeciálnu cenu od Stredoslovenskej galérie. Hlavným cieľom grafickej súťaže je vnímanie zimnej tematiky v prírodnom rozmere, podporenie všímavosti, záujmu a poznania o svoje najbližšie prostredie, prírodných cyklov a voľne žijúcich druhov živočíchov a rastlín so zameraním na zimné obdobie. Grafická súťaž prebieha od 18.10.2021 do 21.11.2021.

Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné dodržať technické parametre a podmienky zapojenia sa, viac na: http://www.sopsr.sk/web/?cl=94

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese sutaz@sopsr.sk .