Život včely nie je med lízať

20. mája sme si pripomenuli Medzinárodný deň včiel. Včela medonosná ako jeden z dôležitých opeľovačov je významným druhom blanokrídleho hmyzu.

?

 Jej vytrvalosť a pracovitosť sa pestuje už od prvých troch dní po vyliahnutí. Prvou úlohou robotnice je upravovať plásty a chystať ich na kladenie vajíčok. Po zvládnutí jednoduchších úloh je jej prideľovaná zodpovednejšia práca kŕmenia lariev. Poslednou a najdôležitejšou misiou včelieho výcviku je vyletenie z úľa a zbieranie nektáru, vody a medovice.
?
 Hovorí sa, že včela dokáže vyhodnotiť jednoduché matematické operácie. Život včelích rodín je úchvatný. Ich hierarchia a riadenie sú častokrát príkladom princípov, ktoré človek využíva vo svojom živote. V súčasnosti sa o včelách hovorí ako o meradle kvality životného prostredia. Voľne žijúce včelstvá sa v Európe už takmer nevyskytujú, preto im v prežití pomáhajú včelári.
?

 Vidiecka krajina Podpoľania ponúka dostatok ovocných stromov, bohatých kvetnatých lúk a pasienkov pre chov a ochranu včiel. Rovnako dôležitá je aj osveta a motivácia mladej generácie k včelárstvu, ktoré má v regióne svoje silné zastúpenie. Správa CHKO Poľana preto spoločne s majstrom včelárom z Ivín pripravila pre ZŠ vo Zvolenskej Slatine zážitkový výukový program zameraný na život včiel.