Náučné chodníky a lokality

Náučný chodník Kyslinky – Poľana – Kyslinky (CHKO Poľana)

Panel rastlinstvo

Náučný chodník

Chránené územia: CHKO–BR Poľana, NPR Zádná Poľana, PR pod Dudášom, NPP Vodopád Bystré
Začiatok chodníka: Hrochoť, Kyslinky – lesná správa (prípadne horský hotel Poľana, pozri mapu)
Dĺžka trasy: Celá trasa 17 km, skrátená trasa 11 km
Počet panelov: celá trasa 20, skrátená trasa 9 (panely č. 1, 2, 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20)
Jazyková mutácia panelov: slovenský jazyk, maďarský jazyk
Typ náučného chodníka: textový kombinácii s grafickým, peší, celoročný, samoobslužný, kruhový

Stanovištia:

 

 1. Chránená krajinná oblasť Poľana, Biosférická rezervácia
 2. Geológia a geomorfológia
 3. Maloplošné chránené územia
 4. Lesné dreviny
 5. Využívanie územia
 6. Vtáctvo
 7. Prírodné lesy – pralesy Poľany
 8. Rastlinstvo
 9. Geológia a geomorfológia
 10. Zadná Poľana

  Mapa náučného chodníka Kyslinky – Poľana – Kyslinky

 11. Mokrade
 12. Bezstavovce
 13. Živočíšstvo
 14. Lesy
 15. Nelesné spoločenstvá
 16. Vodstvo
 17. Poľovníctvo
 18. Živočíšstvo
 19. Bezstavovce
 20. Spoločný projekt cezhraničnej spolupráce

Chodník využíva sieť turistických značiek (červená, žltá, modrá)
Garant: ŠOP SR, Správa CHKO Poľana, Zvolen

Chránené územia: CHKO–BR Poľana, PP Kalamárka
Začiatok chodníka: Chaty na Kalamárke
Dĺžka trasy: cca 1000 m (aj s obhliadkou PP)
Počet panelov: 4
Jazyková mutácia panelov: slovenský jazyk
Typ náučného chodníka: textový kombinácii s grafickým, peší, celoročný, samoobslužný, kruhový
Chodník je v blízkosti červeného turistického chodníka

Vstupná tabuľa k NCH Boky

Náučný chodník Boky (okres Zvolen)

Chránené územie: NPR Boky

Začiatok chodníka: Budča, (1,5 km za obcou pri vyústení doliny Sietno, GPS: 48° 34,171´, 19° 2,881´) prípadne Hronská Dúbrava (15 min. od stanice, GPS: 48° 34,519´, 18° 59,991´)
Dĺžka trasy: 5,1 km (od doliny Sietno po skalný hríb Čertova skala 2,8 km)
Počet zastávok: 13
Jazyková mutácia panelov: slovenský jazyk
Typ náučného chodníka: textový kombinácii s grafickým, peší, celoročný, samoobslužný, obojsmerný
Čas prechodu: 2,5 – 3 hod. (od doliny Sietno po skalný hríb Čertova skala 1 – 1,5 hod.)
Chodník využíva sieť turistických značiek (od doliny Sietno po skalný hríb Čertova skala zelená značka)

Garant: ŠOP SR, Správa CHKO Poľana, Zvolen

Náučný chodník Mičinské travertíny (okres Banská Bystrica)

Chránené územie: NPP Mičinské travertíny

Lokalita v podstate nie je náučný chodník, ale niekedy sa takto označuje vzhľadom na to, že pri vývere minerálnej vody je umiestnený informačný panel a okolo travertínových kôp je vytvorený drevený chodník.

Počet zastávok: 1 + prehliadka travertínových kôp
Jazyková mutácia panelov: slovenský jazyk
Typ náučného chodníka: textový v kombinácii s grafickým, peší, samoobslužný
Garant: ŠOP SR, Správa CHKO Poľana, Zvolen

Náučný chodník údolím Slatiny (okres Zvolen)

Začiatok chodníka: Vodná nádrž Môťová (Sekierska priehrada) pri vtoku rieky Slatina do priehrady (GPS: 48° 33,156´, 19° 11,360´)

Dĺžka trasy: 6,5 km (Vodná nádrž Môťová – Slatinka a späť)
Počet zastávok: 7+1
Jazyková mutácia panelov: slovenský jazyk
Typ náučného chodníka: textový kombinácii s grafickým, peší, celoročný, samoobslužný, okružný
Čas prechodu: 2,5 – 3 hod.
Garant: Združenie Slatinka, Zvolen

Pustý hrad

 

Náučný chodník Pustý hrad (okres Zvolen)

Začiatok chodníka: Zvolen zimný štadión
Dĺžka trasy: 6,4 km
Počet zastávok: 20
Jazyková mutácia panelov: slovenský jazyk, anglický jazyk
Typ náučného chodníka: textový kombinácii s grafickým, peší, celoročný, samoobslužný
Čas prechodu:  3 hod.
Garant: Mesto Zvolen

 

Náučný chodník Lesníckeho skanzenu

NCH Lesného času vo Vydrove (okres Brezno)

Chránené územie: v blízkosti skanzenu sa nachádza NPR Dobročský prales

Začiatok chodníka: Lesnícky skanzen vo Vydrove

Dĺžka chodníka: 3,3 km (možnosť výberu kratšej trasy)

Počet zastávok: 71 (v závislosti od výberu trasy)

Jazyková mutácia panelov: slovenský jazyk, anglický jazyk

Typ náučného chodníka: textový kombinácii s grafickým, peší, celoročný, kruhový, samoobslužný

Čas prechodu:  podľa výberu trasy cca do 4 hod.

Garant: Lesy SR, OZ Čierny Balog

 

Králicka tiesňava

Náučný chodník Králická tiesňava – Králický vodopád (okres Banská Bystrica)

Chránené územie: PP Králická tiesňava

Začiatok chodníka: Pod obcou Králiky (zákruta s info panelom)

Dĺžka chodníka: 1 km

Jazyková mutácia panelov: slovenský jazyk

Typ náučného chodníka: textový kombinácii s grafickým, peší, celoročný, samoobslužný

Čas prechodu:  cca 1,5 hod. (spolu tam aj späť)

 

Náučný chodník k Harmaneckej jaskyni (okres Banská Bystrica)

Chránené územie: NPP Harmanecká jaskyňa

Začiatok chodníka: Horný Harmanec

Dĺžka trasy: 1,3 km

Počet zastávok: 9

Jazyková mutácia panelov: slovenský jazyk

Typ náučného chodníka: textový kombinácii s grafickým, peší, samoobslužný

Čas prechodu:  45 min.

Garant: ŠOP SR, Správa slovenských jaskýň