Správa CHKO-BR Poľana v rámci svojej činnosti zabezepčuje environmentálne vzdelávanie na MŠ, ZŠ, stredných a vysokých školách. Svoje aktivity smeruje pre širokú verejnosť v rámci verejných podujatí v obciach a mestách v Podpoľaní.

Programy v rámci S-CHKO Poľana sú BEZPLATNÉ. Programy sú realizované pre max. 25 členné skupiny.  Čas trvania aktivít je 45 min. Po dohode vieme stretnutie uskutočniť v triede príp. v ekocentre pri Správe CHKO Poľana. Súčasťou niektorých programov sú tvorivé dielne. Materiál a pomôcky si zabezpečujeme vo vlastnej réžii.  Rezervácia dátumu stretnutia musí byť nahlásená minimálne mesiac pred plánovanou akciou.

Kontakt: anna.gondova@sopsr.sk


PONUKA environmentálnych programov pre základné a materské školy

PONUKA environmentalych programov pre stredné školy

Nahliadnite do našej galérie a inšpirujte sa!