Týždeň dobrovoľníctva – Čistenie PP Potok Zolná

Týždeň dobrovoľníctva – Čistenie PP Potok Zolná

Týždeň dobrovoľníctva – Čistenie PP Potok Zolná

Správa CHKO  Poľana v spolupráci s obcou Sebedín-Bečov pozýva na Čistenie Prírodnej pamiatky Potok Zolná dňa 25.09.2021 od 9:00 hod.

Touto verejnou akciou chceme poukázať na dôležitosť ochrany vodných tokov, brehových porastov, vodných biotopov a živočíchov, ktoré sú na tieto lokality naviazané (napr. vydra riečna, bobor európsky, rak riečny, pstruh potočný…).

Začíname zbierať už od družstva v Sebedíne  a pokračovať budeme po oboch brehoch potoka Zolná smerom k Chránenému územiu – PP Potok Zolná.

(PP) Potok Zolná s výmerou 19 200 m2 – vyhlásené chránené územie na ochranu zachovalého úseku vodného toku a jeho prirodzeného prípotočného porastu.

 

Pozývame malých aj veľkých k spoločnej čistiacej akcii.

Svojimi činmi môžeme ovplyvniť ďalších našich vrstovníkov, rodinu, kamarátov… 

 

Stačí si zobrať rukavice a vhodnú obuv – najlepšie gumáky a zapojiť sa do dobrovoľníckej akcie

v rámci týždňa dobrovoľníctva.

Kde je chuť, tam je aj vôľa J

Pridáte sa?