Výtvarná súťaž „Poľana v bublinách“, ktorú vo februári tohto roku vyhlásila Správa Chránenej krajinnej oblasti – Biosférickej rezervácie Poľana pre druhý stupeň základných a umeleckých škôl má svojich víťazov. Súťaž oslovila nielen deti z regiónu a miestnych škôl zo Zvolena, Detvy, Hriňovej, či Sliača, ale aj zo vzdialenej Turzovky. Odborná porota tak stála pred náročnou výzvou vybrať z vyše osemdesiatky zaslaných prác tie najlepšie. Kritériami pre hodnotenie prác bolo nielen umelecké prevedenie, technika, ale aj príbeh. Spomedzi množstva komiksov boli ocenené práce mladých autorov:

 

Filip Mravec – Základná umelecká škola Svetozára Stračinu, Detva

Viktória Fumačová – Základná umelecká škola Svetozára Stračinu Detva

Júlia Šiagiová – Základná umelecká škola, Sliač

 

Špeciálnu cenu poroty získal  Jakub Kurák zo Základnej školy J. J. Thurzu z Detvy. Jeho práca je zameraná na človeka. Vyniká vysokou umeleckou úrovňou, technickým prevedením a prezrádza autorovu silnú osobnú inšpiráciu svetovým umením, regionálnou kultúrou a tradíciami Podpoľania.

 

Cieľom súťaže bolo upriamiť pozornosť detí na Biosférickú rezerváciu Poľana a víziu zachovávania harmónie medzi človekom a prírodou. V jednoduchých komiksových príbehoch mladí umelci zachytili obľúbené živočíchy, rastliny a človeka v poučných alebo humorných dialógoch. Množstvo získaných kresieb je obrazom silného záujmu o výtvarné prevedenie prostredníctvom komiksu.