Kto vie a kto nie, v dňoch 8. a 9. júla 2021 sa v 9 krajinách Álp a Karpát konal už 7. ročník medzinárodného podujatia YOUT AT THE TOPMládež v horách.

Medzinárodné podujatie Mládež v horách 2021 (Youth at the Top2021) je realizované Alpskou sieťou chránených území (Asociáciou Alparc) a s finančnou podporou Ministerstva životného prostredia Nemecka a Monackého kniežatstva.

V rovnaký deň na rôznych miestach v Európe sa niekoľko skupín detí a mladých ľudí vydalo na horskú túru so správcami chránených území. Správa CHKO-BR Poľana  mala tento rok premiéru, zorganizovali sme  podujatie pre  mladých ľudí z Podpoľania.  Prihlásení žiaci 8. a 9. ročníka z Hriňovej a Detvy sa razom ocitli na divokej Poľane, toho času čarovne farebnej a voňavej.

Počas týchto dvoch dní mali mladí ľudia z Podpoľania možnosť zažiť spojenie s prírodou, spoznávať prírodné bohatstvá tajomnej NPR Zadná Poľana, objavovať, skúmať a hľadať riešenia ako tím, ako komunita ľudí, ktorí sa stretli so spoločným cieľom – spoznať a zažiť. Každý zo zúčastnených prišiel na akciu s nejakým očakávaním. Po úvodnom privítaní a predstavení programu prišlo na rad preverenie si svojich fyzických síl. Začiatok našej horskej túry bol pri Horskom hoteli Poľana, odtiaľ sme prešli na sedlo Priehybina a ďalej pokračovali na najvyšší bod NPR Zadná Poľana. Cesta vo vrcholovej smrečine hrebeňa Poľany viedla na vyhliadky Katruška a Zbojnícky tanec. Počas horského výstupu sme mali viac zastavení, rozprávali sa o typických biotopoch Poľany a jej zástupcoch fauny a flóry. Cestu späť sme zvolili po poľovníckom chodníku. Žiaci boli vnímaví a zvedaví. Svoje vedomosti mali možnosť overiť si aj v kvíze, ktorý vypĺňali počas túry.

Po zostupe naspäť na Prednú Poľanu bol pripravený teplý obed, v podobe kotlíkového gulášu. Po zaslúženom oddychu nasledovala sieť zaujímavých aktivít a hier, zameraných na zoznámenie sa medzi sebou v skupine, tímovú spoluprácu, posilnenie komunikácie v tíme a rolové úlohy, biodiverzitu a populačnú dynamiku.

Tohtoročná téma – Miestne jedlo otvorila množstvo otázok súvisiacich so stravovaním, s lokálnymi potravinami a pestovaním domácich plodín. Pri spoločnej príprave lokálneho jedla sme diskutovali o rôznych zdrojoch potravín, o ich nadobúdaní a využití. Niektorí si vyskúšali vyrezať svoju vlastnú lipovú lyžicu. Hodnota ľudskej práce a času, strávenému pri príprave jedla, sa pretavila do konečného výsledku, ktorým bola spoločne pripravená večera v kotlíku – Dupčiaky. Tento miestny recept bude v podobe autentických kresieb detí súčasťou jedinečnej medzinárodnej kuchárskej knihy ALPARC.

Veríme, že tento medzinárodný projekt splnil svoj zámer, ktorého cieľom je obnovenie a posilnenie vzťahu medzi mladými ľuďmi a horskou prírodou. Najjednoduchšie veci sú v živote tie najvzácnejšie.

 

Text: A. Gondová

Foto: Archív Správy CHKO Poľana