Medzinárodné dni

4. marca 2022

Svetový deň divej prírody so Správou CHKO-BR Poľana

Správa CHKO-BR Poľana pripomína verejnosti na sociálnych sieťach Svetový deň prírody.  Tento deň je totiž príležitosťou, kedy si pripomíname prítomnosť […]
9. septembra 2021

Medzinárodná noc netopierov pri Harmaneckej jaskyni

Medzinárodná noc netopierov je podujatím, ktoré má už svoju stálu tradíciu u nás aj v zahraničí. Prvýkrát toto podujatie vyhlásil […]
3. augusta 2021

Medzinárodný deň stráže prírody

Dobrovoľná a profesionálna stráž prírody z územnej pôsobnosti Správy CHKO Poľana podporila svojou účasťou ďalší ročník Medzinárodného dňa stráže prírody, […]
22. apríla 2021

Žime Dňom Zeme počas 365 dní v roku

Dnes si celý svet pripomína dôležitosť  funkcie prírody a apeluje na jej záchranu a obnovu. Sme súčasťou živého a dynamického […]
11. marca 2020

Medzinárodný deň divokej prírody

4. marca 2020 si žiaci zo ZŠ Obrancov mieru v Detve pripomenuli Medzinárodný deň divokej prírody, ktorý sa oslavuje po […]