4. októbra 2021

Kvíz – biosférické rezervácie Slovenska

Počas celého septembra sme sa pri príležitosti 50. výročia vzniku programu UNESCO Človek a biosféra venovali téme biosférické rezervácie Slovenska, […]
4. augusta 2021

FOTOSÚŤAZ Môj ROD(i)STROM

Chránená krajinná oblasť Poľana tento rok slávi jubilejných 40. rokov od svojho vyhlásenia. V priebehu tohto obdobia rovnako ako človek aj […]
6. apríla 2021

Bocianí kvíz

V apríli k nám prilieta najviac sťahovavých vtákov. Každoročne  na Slovensko priletí približne 30 miliónov vtákov, z toho prevažná časť, […]
2. marca 2021
Súťaž s bocianom
Bociany biele patria medzi druhy, s ktorými na určité obdobie zdieľame spoločný priestor. V niektorých prípadoch si prítomnosť našich „susedov“ vyžaduje úctu […]
12. februára 2021

FOTOSÚŤAZ Môj ROD(i)STROM

  Chránená krajinná oblasť Poľana tento rok slávi jubilejných 40. rokov od svojho vyhlásenia. V priebehu tohto obdobia rovnako ako […]