AKČNÝ SEPTEMBER V BIOSFÉRICKEJ REZERVÁCII POĽANA

V septembri sme nezaháľali. Slnečné letno-jesenné počasie nám prialo, a tak sa nám podarilo odviesť kus dobrej práce. Venovali sme sa najmä starostlivosti o nelesné biotopy a urobili viaceré manažmenty v chránených územiach. Za posledné dni sme poctivo kosili, hrabali a vyčistili vzácne územia v náročnom teréne s rozlohou prevyšujúcou veľkosť 27 futbalových ihrísk.

Aby bolo jasné kadiaľ vedú hranice cenných území, obnovovali sme značenie. Výrazné červené pásy na stromoch len tak žiaria novým náterom. Odstraňovali sme invázne rastliny v lokalitách na kontakte s ochrannými pásmami chránených území. Išlo najmä o zlatobyľ, ktorá sa objavila hlavne popri asfaltových cestách vedúcich k chráneným územiam, ale aj boľševník a ambróziu.

Opravovali sme koly aj stojany informačných tabúľ náučných chodníkov. Áno, aj toto je naša práca, robíme ju s láskou k prírode a najlepšie ako vieme a nepoľavíme ani v nasledujúcich dňoch. Práce je vždy veľa a  chuť nám veru nechýba. (Prírodné rezervácie Jelšovec, Príslopy, Predajnianska jelšina, prírodné pamiatky Melichova skala, Bátovský balvan) (Hrochotská dolina, dolina Brôtovo).