Novinky

25. apríla 2023

LESNÍCKE DNI A DEŇ ZEME

Deň Zeme, ktorý je oslavovaný na celom svete dňa 22. 4. si pripomíname prostredníctvom rôznych podujatí, ktoré majú v regióne […]
5. apríla 2023

VÍTANIE VTÁČÍCH POSLOV JARI

Obdobie pred veľkonočnými sviatkami je už pravidelné spájané s monitoringom a krúžkovaním vtáčích druhov v Arboréte Borová hora. Uznávaní odborníci […]
31. marca 2023

PREMOSTENIE HRADNÝCH LÚK

Výnimočný komplex zamokrených Hradných lúk za obcou Dúbravy je využívaný predovšetkým na poľnohospodárske účely. Obhospodarovanie tejto lokality kosením, sa tak […]
17. marca 2023

UPOZORŇUJEME NA JARNÝ ŤAH ŽIAB

Marcové lúče ohrievajú zamrznutú zem a dávajú jasný pokyn pre obojživelníky, ktoré prečkávajú nepriaznivé zimné obdobie zahrabané v pôde. Prvé jarné dažde […]
10. februára 2023

ČO JE V NAŠICH ŠIŠKÁCH

Poľana potrebuje mladých hrdinov, ktorí sa stanú vzorom svojim rovesníkom. Obdobie fašiangov Správa CHKO Poľana využila na stretnutie s mladými […]