Novinky

10. februára 2023

PRIPOMÍNAME SI 30. VÝROČIE ČLENSTVA SR V UNESCO

Slovensko je už 30 rokov členom Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO)   UNESCO vzniklo v roku 1945 a Československo […]
2. februára 2023

SVETOVÝ DEŇ MOKRADÍ – NASTAL ČAS NA OBNOVU MOKRADÍ

Od roku si každoročne . februára pripomíname Svetový deň mokradí. V tento deň bol podpísaný v meste Ramsar Dohovor o […]
23. januára 2023

UPOZORNENIE PRE TURISTOV

Upozornenie pre turistov Turistická trasa na Vodopád Bystrého potoka je ťažko priechodná vzhľadom na množstvo napadnutého snehu a popadané stromy. […]
23. januára 2023

Vodné vtáctvo v období zimy

Prechádzky popri vodnej hladine riek a jazier prinášajú práve v zimnom období neobvyklé zážitky a náhodné stretnutia s vtáčími druhmi, […]
20. januára 2023

NPR DOBROČSKÝ PRALES V ROKU 2022

NPR Dobročský prales v roku 2022 opäť plnil svoje poslanie. Rok 2022 bol významný z pohľadu propagácie pralesa ako územia […]