Novinky

20. januára 2023

NPR DOBROČSKÝ PRALES V ROKU 2022

NPR Dobročský prales v roku 2022 opäť plnil svoje poslanie. Rok 2022 bol významný z pohľadu propagácie pralesa ako územia […]
22. decembra 2022

PF 2023

19. decembra 2022

DOBROČSKÝ PRALES V MÚZEU

Aktivity Správy CHKO Poľana v oblasti environmentálnej výchovy a Európskeho diplomu sa rozvíjajú aj na základe dobrých vzťahov a vzájomnej […]
14. decembra 2022

USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE OZ KOORDINAČNÁ RADA BR Poľana

. decembra 2022 v Korytárkach sa pod vedením Mgr. art. Romana Malatinca konala ustanovujúca schôdza OZ Koordinačná rada Biosférickej rezervácie […]
13. decembra 2022

VYTVORENIE KRAJINNO EKOLOGICKÉHO PLÁNU – IVINY

Správa CHKO Poľana vytvorila „Krajinno-socio-ekologický plán Iviny, miestna časť obce Dúbravy“ (KEP) vypracovaný pracovníkmi Správy CHKO Poľana vo Zvolene. Štúdia […]