9. októbra 2018

Prírodná pamiatka Kalamárka v novom šate

Mesto Detva rozprestierajúce sa na úpätí starej vyhasnutej sopky Poľana má okolo seba množstvo zaujímavých prírodných krás a geologických zaujímavostí. Jednou […]
14. septembra 2018

Manažmenty v Prírodnej rezervácii Jelšovec

Pracovníci Správy CHKO-BR Poľana vykonali manažmentové opatrenia v PR Jelšovec (5,56 ha), ktorá  reprezentuje zachovanú ukážku podhorských lužných lesov s […]
5. septembra 2018

Kamapaň ProudToShare

Toto leto UNESCO vyzvalo členské štáty a biosférické rezervácie aby zaslali, krátke propagačné filmy, ktoré predstavia biosférickú rezerváciu a budú […]
10. augusta 2018

Kosenie CHA Dolná Zálomská

Po roku sme opäť spoločnými silami s Lesmi SR š. p. ručne kosili a hrabali CHA Dolná Zálomská. Lokalita je […]
2. augusta 2018

Dobrovoľný deň strážcov prírody

Stráž prírody je neodmysliteľnou časťou pri praktickej ochrane prírody a krajiny. V našich pomeroch často chápaná ako polovojenská profesia, ktorá […]