8. januára 2019

Poďakovanie za starostlivosť o prírodnú pamiatku Zolniansky lahar

Podpoľanie je región, ktorý je turisticky atraktívny aj vďaka sopečnej histórii stratovulkánu Poľana, ktorá mu dala svoj osobitný ráz. Pozostatky […]
9. októbra 2018

Prírodná pamiatka Kalamárka v novom šate

Mesto Detva rozprestierajúce sa na úpätí starej vyhasnutej sopky Poľana má okolo seba množstvo zaujímavých prírodných krás a geologických zaujímavostí. Jednou […]
14. septembra 2018

Manažmenty v Prírodnej rezervácii Jelšovec

Pracovníci Správy CHKO-BR Poľana vykonali manažmentové opatrenia v PR Jelšovec (5,56 ha), ktorá  reprezentuje zachovanú ukážku podhorských lužných lesov s […]
2. augusta 2018

Dobrovoľný deň strážcov prírody

Stráž prírody je neodmysliteľnou časťou pri praktickej ochrane prírody a krajiny. V našich pomeroch často chápaná ako polovojenská profesia, ktorá […]
10. júla 2018

Okamihy z Poľany

Pracovníci Správy CHKO-BR Poľana trvalo vykonávajú  monitoring veľkých šeliem v území. Vďaka zberu údajov máme k dispozícii zaujímavé zábery týchto chránených […]