2. augusta 2018

Dobrovoľný deň strážcov prírody

Stráž prírody je neodmysliteľnou časťou pri praktickej ochrane prírody a krajiny. V našich pomeroch často chápaná ako polovojenská profesia, ktorá […]
10. júla 2018

Okamihy z Poľany

Pracovníci Správy CHKO-BR Poľana trvalo vykonávajú  monitoring veľkých šeliem v území. Vďaka zberu údajov máme k dispozícii zaujímavé zábery týchto chránených […]
3. júla 2018

Vylepšujeme chovnú stanicu

V týchto dňoch sa usilovne pracuje na dobudovaní chovnej stanice, ktorá je určená pre zranené chránené živočíchy. V spolupráci so […]
12. apríla 2018

Prenášanie obojživelníkov

Žabí ťah pomaličky ustáva. Lokality Môťová a Budča boli plné malých zelených cestovateľov. Ďakujeme za pomoc a iniciatívu pri prenášaní […]