Výchova a vzdelávanie

4. októbra 2021

Kvíz – biosférické rezervácie Slovenska

Počas celého septembra sme sa pri príležitosti 50. výročia vzniku programu UNESCO Človek a biosféra venovali téme biosférické rezervácie Slovenska, […]
9. septembra 2021

Medzinárodná noc netopierov pri Harmaneckej jaskyni

Medzinárodná noc netopierov je podujatím, ktoré má už svoju stálu tradíciu u nás aj v zahraničí. Prvýkrát toto podujatie vyhlásil […]
10. júna 2021

Medzinárodný deň životného prostredia v Ekocentre Správy CHKO Poľana

Správa CHKO Poľana pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia, ktorý si každý rok pripomíname 5. júna pripravila pre žiakov základných […]
26. mája 2021

Environmentálna výchova na školách je opäť obnovená!

 
1. marca 2021

Dobrovoľná stráž prírody pri skúškach

V týchto dňoch prebieha celoslovenské overovanie odbornej spôsobilosti strážcov prírody. V Banskobystrickom kraji tak v stredu 24.2.2021 absolvovali dobrovoľní strážcovia […]