10. augusta 2018

Kosenie CHA Dolná Zálomská

Po roku sme opäť spoločnými silami s Lesmi SR š. p. ručne kosili a hrabali CHA Dolná Zálomská. Lokalita je […]
2. augusta 2018

Dobrovoľný deň strážcov prírody

Stráž prírody je neodmysliteľnou časťou pri praktickej ochrane prírody a krajiny. V našich pomeroch často chápaná ako polovojenská profesia, ktorá […]
10. júla 2018

Okamihy z Poľany

Pracovníci Správy CHKO-BR Poľana trvalo vykonávajú  monitoring veľkých šeliem v území. Vďaka zberu údajov máme k dispozícii zaujímavé zábery týchto chránených […]
3. júla 2018

Vylepšujeme chovnú stanicu

V týchto dňoch sa usilovne pracuje na dobudovaní chovnej stanice, ktorá je určená pre zranené chránené živočíchy. V spolupráci so […]
20. júna 2018

Deň otvorených dverí Biosférickej rezervácie Poľana 2018

  Biosférická rezervácia Poľana má za sebou druhý úspešný ročník Dní otvorených dverí, kedy sa brány Poľany otvorili pre návštevníkov […]