Biosférická rezervácia

8. novembra 2019

Mladé hlasy s Adelou a Viktorom

Naša mladá generácia, ktorá čoraz častejšie skláňa  hlavy k mobilom a tabletom, podvedome odstraňuje svoj osobný kontakt a bežnú konverzáciu zo […]
11. októbra 2019

Mladé hlasy z Podpoľania

Jeseň na Poľane odštartovala vzdelávací projekt s názvom “Mladé hlasy z Podpoľania”. Od začiatku školského roka sa preto intenzívne venujeme  […]
20. septembra 2019

NPR Hrončecký grúň, miesto kde ožívajú staré legendy

S poslednými teplými lúčmi sa príroda pomaly pripravuje na obdobie oddychu a pokoja. Práce pri manažmentoch nelesných biotopov a označovaní […]
13. augusta 2019

Belasý drahokam v korýtku

Pravidelná kontrola lapačov v ochrannom pásme NPR Zadná Poľana priniesla pracovníkom z S-CHKO-BR Poľana milé prekvapenie. Tykadlá dlhšie než telo […]
12. júla 2019

Tradičné kosenie CHA Dolná Zálomská

Aj tento rok sa Správa CHKO-BR Poľana s Odštepným závodom Kriváň spoločne podieľali na manažmentových opatreniach zameraných na ochranu chráneného […]