Náučná lokalita Kalamárka (CHKO Poľana)

Chránené územia: CHKO–BR Poľana, PP Kalamárka
Začiatok chodníka: Chaty na Kalamárke
Dĺžka trasy: cca 1000 m (aj s obhliadkou PP)
Počet panelov: 4
Jazyková mutácia panelov: slovenský jazyk
Typ náučného chodníka: textový kombinácii s grafickým, peší, celoročný, samoobslužný, kruhový
Chodník je v blízkosti červeného turistického chodníka