Náučný chodník Mičinské travertíny (okres Banská Bystrica)

Chránené územie: NPP Mičinské travertíny

Lokalita v podstate nie je náučný chodník, ale niekedy sa takto označuje vzhľadom na to, že pri vývere minerálnej vody je umiestnený informačný panel a okolo travertínových kôp je vytvorený drevený chodník.Počet zastávok: 1 + prehliadka travertínových kôp

Jazyková mutácia panelov: slovenský jazyk

Typ náučného chodníka: textový v kombinácii s grafickým, peší, samoobslužný
Garant: ŠOP SR, Správa CHKO Poľana, Zvolen