Náučný chodník Kyslinky – Poľana – Kyslinky (CHKO Poľana)

Chránené územia: CHKO–BR Poľana, NPR Zádná Poľana, PR pod Dudášom, NPP Vodopád Bystré
Začiatok chodníka: Hrochoť, Kyslinky – lesná správa (prípadne horský hotel Poľana)
Dĺžka trasy: Celá trasa 17 km, skrátená trasa 11 km
Počet panelov: celá trasa 20, skrátená trasa 9 (panely č. 1, 2, 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20)
Jazyková mutácia panelov: slovenský jazyk, maďarský jazyk
Typ náučného chodníka: textový kombinácii s grafickým, peší, celoročný, samoobslužný, kruhový
Chodník využíva sieť turistických značiek (červená, žltá, modrá)
Garant: ŠOP SR, Správa CHKO Poľana, Zvolen

Mapa náučného chodníka Kyslinky – Poľana – Kyslinky

Náučný chodník

Panel rastlinstvo