Náučný chodník Boky (okres Zvolen)

Chránené územie: NPR Boky
Začiatok chodníka: Budča, (1,5 km za obcou pri vyústení doliny Sietno, GPS: 48° 34,171´, 19° 2,881´) prípadne Hronská Dúbrava (15 min. od stanice, GPS: 48° 34,519´, 18° 59,991´)
Dĺžka trasy: 5,1 km (od doliny Sietno po skalný hríb Čertova skala 2,8 km)
Počet zastávok: 13
Jazyková mutácia panelov: slovenský jazyk
Typ náučného chodníka: textový kombinácii s grafickým, peší, celoročný, samoobslužný, obojsmerný
Čas prechodu: 2,5 – 3 hod. (od doliny Sietno po skalný hríb Čertova skala 1 – 1,5 hod.)
Chodník využíva sieť turistických značiek (od doliny Sietno po skalný hríb Čertova skala zelená značka)
Garant: ŠOP SR, Správa CHKO Poľana, Zvolen